Správna rada

Predseda Správnej rady:
Ing. Peter BÍLEK, PhD. +421 55 673 47 86,  pbilek@sk.uss.com

Člen Správnej rady:
Ing. Vasiľ Mackal’ MBA, +421 55 673 94 36, mobil: +421917626888, vmackal@sk.uss.com

Člen Správnej rady:
Mgr. Pavol Madár, mobil: +421(0)905203778, madar215@gmail.com

Manažér pre športové aktivity:

Mgr. Pavol Madár, mobil: +421(0)905203778, madar215@gmail.com

TOPlist